Випуск № 1. 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Архіпов Валерій Іванович, Блага Алла Борисівна, Мартиненко Олег Анатолійович
Вразливі групи населення як об’єкти гендерно зумовленого насильства в умовах гібридної війни

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Hagverdi Ulviyya
Formation and directions of demographic policy of development in the Republic of Azerbaijan

Hasanli Emin
The process of strengthening the foundations of socio-political institutionalization

Вольський Олег Іванович
Особливості формування спроможних територіальних громад в контексті децентралізації в Україні

Воробйов Віталій Анатолійович
«Електоральний маятник». Вибір між пропорційною та мажоритарною системами як детермінанта парламентського представництва

Гриценко Аліна Анатоліївна
Стратегічне планування зовнішньої політики як складова системи національної безпеки

Дмитрієв Вадим Вадимович
Політична ідентичність: від партійних ідеологій до медіатизованих електоральних кампаній

Завгородня Юлія Володимирівна
Плюралізм різновекторних політичних поглядів в інформаційному просторі: конфліктологічний аспект

Загірний Олексій Валентинович
Інституціоналізація технологій політичного впливу у процесі медіатизації

Кропивко Вікторія Віталіївна
Політична реклама в інтернет-комунікаціях

Нагиева Шамс Азад кызы
Международныe транспортныe коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» в контексте интересов Азербайджана

Рзаева Севда Алипаша кызы
Самооборона государства как особый вид применения силы

Стичинська Анна Броніславівна
Принципи прав і свобод дитини у формуванні державної і міжнародної політики

Хлівнюк Тетяна Петрівна
Функціонування та модернізація соціальної держави в умовах другого демографічного переходу

Щедрова Галина Петрівна
Чинники деформації інституційної пам’яті у контексті реалізації українських реформ

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бакланова Наталія Михайлівна, Букач Валерій Михайлович
Категорія «політичної культури» в науковому та публічному дискурсах

Дума Богданна Андріївна, Рослонь Домініка-Анна Томашівна
Вплив європейської цивілізаційної ідентичності на геополітичний вибір України

Литвиненко Алла Іванівна, Букіна Тетяна Вікторівна
Незламність української нації – уроки для світу»

Метельська Анна Володимирівна
Імідж лідера – одна з основних причин появи медіакратій та інформаційних автократій

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Akhundova Lamiya Ramiz
The importance of the Azerbaijani-Turkish model of energy security for Europe

Вінникова Наталія Анатоліївна
Китай як глобальна цифрова імперія

Гумбатов Эмин Назим оглу
Борьба великих держав за Южный Кавказ и Восточную Анатолию в начале XIX столетия

Захарченко Алла Миколаївна
Реконфігурація регіональних альянсів на Близькому та Середньому Сході після «Арабської весни»

Лемко Юлія Романівна, Муль Андріана
Реалізація програм транскордонного співробітництва в рамках європейської політики сусідства ЄС

Мамедов Рауф Назим оглу
Модернистские движения в исламе. Исторический обзор. XIX век

Федянін Віталій Олександрович
Відносини Україна – ОАЕ у період після «Арабської весни»

Халилов Эльмар Ширинбала оглу
Еще раз об истории Азербайджана первой половины XVIII века по материалам персоязычной историографии

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Войтенко Юрій Миколайович
Ідентичність українців в умовах демократичного транзиту та геополітичних викликів: динаміка

Баширова Гульнар Гамид гызы
Адаптационные процессы между местными жителями и новопришедшими

Зан Михайло Петрович
Політико-партійна репрезентація органів місцевого самоврядування у територіальних громадах Чернівецької області з компактним проживанням румунської та молдовської етнічних меншин (за результатами місцевих виборів 2020 року)

Павлюх Марія Василівна
Політична роль жінки у традиційному суспільстві ХІХ століття через призму польських жіночих видань «Gwiazda», «Wianki»

Явір Віра Анатоліївна
Формування етнонаціональної стійкості в умовах російсько-української війни