Порядок рецензування

Редакція наукового журналу «Politicus» приймає до друку оригінальні статті з політичних наук.

Статті, подані для публікації, надходять до відповідального секретаря, який проводить первинне оцінювання щодо відповідності формальним вимогам. Стаття повинна відповідати вимогам оформлення. Статті, які не відповідають діючим вимогам, не приймаються для подальшого розгляду.

Усі статті, рецензують один-два рецензенти. Процес рецензування статті є конфіденційним та анонімним. Рецензування базується на тому, що інформація про статтю (умови отримання, зміст, особливості та етапи рецензування, коментарі рецензентів та остаточне рішення щодо публікації) не розкривається нікому, крім авторів та рецензентів.

Автора повідомляють про результати рецензування та точку зору редакційної колегії електронною поштою. Якщо рецензент вказує на необхідність зробити певні виправлення в статті, відповідальний секретар надсилає її автору з пропозицією врахувати коментарі та зауваження під час підготовки оновленої версії статті або, у разі незгоди, обґрунтовано спростувати їх.

Редактори залишають за собою право вносити необхідні зміни до тексту (незначні стилістичні або формальні виправлення, які не впливають на зміст статті, роблять без узгодження з автором).