Головна

Головна

Науковий журнал «Politicus» (Категорія «Б») було засновано у 2015 р. Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського.

У науковому виданні публікуються статті з питань теорії та історії політичної науки, політичних інститутів та процесів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства, а також з інших галузей політичної науки, які написані українською, англійською, німецькою або польською мовами.

Редколегія наукового журналу «Politicus» здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх отриманих статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з багатьма ВНЗ України та зарубіжжя.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового журналу «Politicus», які розміщено на порталі наукової періодики України.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International (Республіка Польща)Scilit (Швейцарія), WorldCat, Open Ukrainian Citation Index.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Видання адресовано науковим співробітникам, докторам наук, кандидатам політичних наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасної політичної науки.

Редакція наукового журналу «Politicus» приймає до публікації наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

Положення про відкритий доступ

Редакційна колегія журналу «Politicus» керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до редакції, в обов’язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архів та у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics (COPE)), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень (Budapest Open Access Initiative (BOAI)) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities).

Згідно з цими умовами автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не опубліковані в інших віданнях.

Автор передає редколегії журналу права на розповсюдження електронної версії статті через розміщення на офіційному web-сайті, в електронних базах даних, репозитаріях тощо.

Автор зберігає за собою право використовувати матеріали статті; розміщувати електронні ресурси статті на персональних web-ресурсах, на електронних репозитаріях інститутів чи університетів, де працює автор, некомерційних web-ресурсах відкритого доступу. При цьому обов’язковим є  посилання на статтю або її електронний ресурс, що містяться на офіційному сайті журналу «Politicus».

Як і більшість наукових видань журнал «Politicus» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні – наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що презентовано на офіційному сайті журналу «Politicus», є обов’язковим.