Головна

Головна

Науковий журнал «Politicus» (Категорія «Б») було засновано у 2015 р. Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського.

У науковому виданні публікуються статті з питань теорії та історії політичної науки, політичних інститутів та процесів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства, а також з інших галузей політичної науки, які написані українською, англійською, німецькою або польською мовами.

Редколегія наукового журналу «Politicus» здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх отриманих статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з багатьма ВНЗ України та зарубіжжя.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового журналу «Politicus», які розміщено на порталі наукової періодики України.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International (Республіка Польща)Scilit (Швейцарія), WorldCat, Open Ukrainian Citation Index.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Видання адресовано науковим співробітникам, докторам наук, кандидатам політичних наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасної політичної науки.

Редакція наукового журналу «Politicus» приймає до публікації наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.