РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 

Головний редактор:

Наумкіна С. М.  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

 

Члени редакційної колегії:

Музиченко Г. В. – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Маслов Ю. К.  доктор політичних наук, професор, професор кафедри філософії, історії та політології, Одеський національний економічний університет

Польовий М. А.  доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Рудольф Кухарчик  декан факультету міжнародних відносин, Економічний університет в Братиславі

Ондрей Філіпець   Університет Палацького, Оломоуц (Чеська Республіка)

Долженков О. О.  доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Ростецька С. І.  кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Гедікова Н. П.  доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Дунаєва Л. М.  доктор політичних наук, професор, декан факультету психології та соціальної роботи, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Проноза І. І.  кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Щедрова Г. П.  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, Університет імені Альфреда Нобеля

Монолатій І. С.  доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Аміран Хевцуріані  PhD в сфері міжнародних відносин, професор факультету права та міжнародних відносин, Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, Грузія

Еліот Долан Еванс  доктор філософії, Університет Монаша (Австралія)

Арабаджиєв Д. Ю.  доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін, Національний університет «Запорізька політехніка»