Випуск № 2. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Гулиев Б.Ш.
Войны эпохи глобализации: теоретические подходы, реальность и перспективы

Баштанник О.В.
Новий інституціоналізм у політико-інституційній парадигмі: конкретизація змісту поняття та параметрів дослідницької стратегії

Busheva S.M.
Pivotal interests of the Israel lobby in the United States

Климчук І.І.
Сучасний стан феміністичних досліджень світової політики: емпіричний вимір

Лукашенко Є.М.
Розширений порядок Фрідріха фон Гаєка

Mirdamad Yo.S., Akbarov M.H., Mammadov S.A.
Women’s socio-political status in Iran after revolution of 1979

Пальшков К.Є.
Суспільно-політичні розмежування в Естонії у 1985–1991 роках

Попова М.Ф.
Політичні форми державної влади в регіонах України: історико-правовий аналіз

Угрин Л.Я.
Діалектика взаємодії політичних ідентичностей на макрорівні суспільства

Shahgaldiyev Eldar, Benmoussat Abbes
About the history of Jewish norms and laws

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бабіна В.О.
Зміна системи міжнародних відносин у контексті нових геополітичних викликів

Балацька О.Б.
Роль релігійного фактора в сучасному політичному насиллі

Бичков М.М.
Проблема структурної визначеності громадянського суспільства та її ефективності

Драшкович А.І.
Соціальна політика як пріоритетна сфера державної діяльності

Єхнич А.В.
Боротьба з корупцією: діяльність влади та громадський контроль

Іванова А.В.
Інформаційний вплив на формування толерантної свідомості в контексті політичного самовизначення

Іщейкін К.Є.
Типологізація європейських моделей бюджету участі

Козловська Л.В.
Нормандська теорія та міграційний вплив у соціально-політичних процесах України

Кольцов В.М.
Основні підходи до розуміння протестності й дисидентського руху як прототипу політичного нонконформізму та політичної опозиції (на прикладі країн Вишеградської групи)

Крук Н.В.
Інформаційна відкритість державної влади як інституційна гарантія основних принципів демократичної держави

Кушнарьов І.В.
Політична корупція в Італії: особливості, методи запобігання та їх результативність

Панчак-Бялоблоцька Н.В.
Теоретико-методологічна дистинкція та концептуалізація типів урядів меншості в парламентських демократіях

Польська Т.Д.
Зміна комунікаційної парадигми в інформаційному суспільстві та її вплив на політичну активність

Постовойтенко А.С.
Методологічні підходи до демократії

Проноза І.І.
Питання інформаційної безпеки як складової частини національної безпеки України

Ткачук Ю.В
Миграционные процессы и транзитная миграция в Украине

Шачковська Л.С., Бондар С.С.
Критерії ефективності діяльності політичної опозиції в демократичних країнах

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Korolevska A.V.
Megatrends of Global Development: Review of Foresight Reports

Погорська І.І.
Концептуалізація інтегративної парадигми в контексті побудови партнерства у міжнародних відносинах

Седляр Ю.О., Стадніченко О.І.
Фактори формування зовнішньої політики держави

Семчишин С.І.
Чинники реалізації суверенітету України в умовах кризи міжнародної системи безпеки

Сморжевська А.Г.
Багатостороннє співробітництво в регіоні Індійського океану: перспективи й виклики для Індонезії

Черник П.П., Черник Ю.В.
Геополітичні аспекти українсько-японської співпраці в глобальному контексті

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Cherednyk L.A.
A military clerk as a layer of the Cossack elite