Випуск № 3. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Кокорєв А.В.
Взаємовідносини країн Закавказзя з державами Європи

Лукашенко Є.М.
Чинний націоналізм Дмитра Донцова

Савойська С.В.
Підводні камені комунікативної політики у сфері мовної політики сучасної України

Челак О.П.
Внесок теорій регіонального розвитку в розроблення концептуальних засад  регіональної політики сучасних держав

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Балацька О.Б.
Сучасні форми воєнних конфліктів: нові загрози й актуальні тенденції

Білоусов О.С.
Концепція «суспільства ризику» в контексті аналізу сучасного глобального соціуму

Варинський В.О.
Соціальний капітал як чинник суспільної та політичної консолідації

Васильєва І.А.
«Зелений» анархізм як синтез принципів анархізму  та екологічної спрямованості розвитку суспільства

Вахняк Г.В.
Політичні групи євроскептиків у партійній структурі Європейського парламенту

Гончаренко Н.І.
Трансформація виборчої системи України: пошук оптимальної моделі

Козьма В.В.
Ціннісні орієнтації та проблема політичної соціалізації особистості в Україні

Королевська А.В.
Польська система місцевого самоврядування

Лихацька Т.А.
Детермінанти електоральної участі

Мирзоев И.Н.
Приоритеты внешней политики Азербайджанской Республики в современный период

Мурадзаде А.А.
Конституционный референдум как форма выражения прямого волеизъявления народа

Назарук Н.В
Розвиток інституту спеціалізованих омбудсманів в Україні

Осадчук І.Ю.
«Партії влади» в Росії та країнах Центральної Азії

Ростецька С.І.
«Нові ліві» політичні партії в Європі: регіональний зріз

Руднєва А.О.
Особливості шоутизації владно-опозиційних відносин в українському інформаційному просторі

Співак М.В.
Державна політика інноваційного розвитку галузі охорони здоровʼя в сучасних умовах

Хорошилов О.Ю.
Політика історичної пам’яті як складова частина процесу національного будівництва:  досвід застосування естетичного інструментарію

Шедяков В.Е.
Всемирная децентрация и тенденции сепаратизма сквозь призму постглобализма

Шелемба М.М.
Електоральний вибір на парламентських виборах 2014 р.

Широв М.А.
Торговые отношения и внешняя политика Туркменистана

Щедрова Г.П.
Політичні ризики: сутність і специфіка в Україні

Юсифзаде А.М
Свободные и честные выборы – важнейшее условие демократии

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Колісніченко Р.М.
Медичні та самоідентифікаційні якості глобалістичної свідомості

Микаилова Н.Э.
К вопросу о гуманизации современной культуры

Печеранський І.П.
Роль прогресивного консерватизму у формуванні державницького мислення  в Україні на сучасному етапі

Yanushevich I.A.
Politicians and contemporary tactics of sophistry

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Єремєєва І.А.
Еволюція концепції «гуманітарної інтервенції» в постбіполярній системі  міжнародних відносин

Константинова Ю.В., Набока А.Ю.
Роль Японії в інтеграційних об’єднаннях Азіатсько-Тихоокеанського регіону  на прикладі АСЕАН+3

Коппель О.А., Пархомчук О.С.
Альтернативні концепції нового міжнародного порядку

Рослонь Д.Т.
Партнерство Польщі з ЄС у зовнішній політиці Польщі

Терещук В.І.
Політичні аспекти реалізації державного іномовлення в України

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Маруховська-Картунова О.О.
Становлення та етапи розвитку етнополітичної конфліктології в Росії