Випуск № 2. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Комарчук О.О.
Історичні та психологічні передумови виникнення гібридних війн

Кулиев Б.В.
Различные подходы к взаимоотношению политической журналистики и геополитики

Малиха М.І.
Теоретичне осмислення сутності поняття «міграція» в політичній науці

Прихненко М.І.
Модель лідерства як фактор політики блеризму

Фараджов Санан
Мультикультурализм – историческое достояние азербайджанского народа

Федорчук О.О.
ХІ Всесвітній конгрес Міжнародної асоціації політичних наук (МАПН) як форум політичної науки: радянський контекст

Челак О.П.
Теоретичні аспекти дослідження регіонального розвитку

Штерн В.Ю.
Поняття політичного Х. Арендт

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Турал Рауф оглу Алиев
Национальное государство и перспективы его развития на фоне глобализационных процессов

Вінникова Н.А.
Трансформаційні виклики радикалізації європейської системи політичного представництва

Гедікова Н.П.
Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо політико-правових чинників громадянської активності особистості

Герасимович В.А.
Національний стиль як невід’ємний атрибут процесу політичних переговорів

Горло Н.В.
Морально-правові аспекти політики іредентизму

Gurbanli Mustafa
The main obstacles on the way of achieving peace in Nagorno-Karabakh conflict

Денисова А.О.
Інтерпретації феномена соціальної держави в партійному дискурсі в Україні

Єремєєва І.А., Шаповал В.А.
Групи інтересів як суб’єкти політики

Клюєв К.Г.
Застосування математичного моделювання в дослідженні політичних конфліктів

Кокорєв О.В.
Об’єктивні та суб’єктивні передумови входження країн Балтії в європейський простір

Ладані В.О.
Консолідація політико-партійного простору Угорщини в період постсоціалістичної трансформації

Манайло-Приходько Р.Ю.
Феномен «регіональних» політичних партій в Україні

Меженська О.В.
Особливості й визначальні фактори державного перевороту

Остапець Ю.О.
Участь національних меншин у виборчих процесах: світовий досвід та українська політична практика (на прикладі Закарпатської області)

Панчак-Бялоблоцька Н.В.
Статистика кількісних типологій урядів меншості в західних і центрально-східних європейських парламентських демократіях та її політичні наслідки

Seyidov Urkhan
Publik diplomacy and propaganda: rethinking diplomacy in the age of persuasion

Скриль С.А.
Цивілізаційний вимір функціонування політичних систем в умовах глобалізації

Травлос Т.
Особливості ненасильницьких форм політичного протесту

Харечко І.З.
Націєтворчий вимір Революції Гідності

Хорішко Л.С.
Синтез структурного та процедурного підходів у дослідженні ролі еліт у процесах модернізації політичної системи

Чальцева О.М.
Глобальные индексы как показатели эффективности публичной политики

Шедяков В.Е.
Ценностно-смысловые комплексы и мифологизация действительности: роль в информационном воздействии

Широв М.А.
Специфика политики нейтралитета европейских государств

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Береза В.О.
Значення політичної культури суспільства в процесі політичної соціалізації індивіда

Заславська О.О.
Політичні традиції як важливий соціокультурний інститут розвитку сучасного суспільства

Мальована Ю.Г.
Інтегративний потенціал політичних ритуалів

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Терещук В.І.
Публічна дипломатія України: інституційні та програмні аспекти

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Ємельянова Ю.П.
Специфіка соціокультурної динаміки етносу (український аспект)

Маруховська-Картунова О.О.
Поліфункціональність етнополітичної конфліктології як цілісної системи теоретико-прикладного наукового знання

РЕЦЕНЗІЇ

Наумкіна С.М.
Рецензія на монографію Ю.О. Остапця «Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів» 184