Випуск № 6. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бахметьєв Андрій Євгенійович
Особливості використання політичних технологій на президентських та парламентських виборах 2019 р.

Войтенко Юрій Миколайович
Інститут парламентської коаліції в Україні: політико-правовий аналіз

Гедікова Наталя Пилипівна, Манасарян А. Є.
Соціально-політичні та конституційно-правові основи забезпечення прав та свобод людини і громадянина в сучасній Україні

Долженков Олег Олександрович
Політико-правове забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні

Лісовський Володимир Миколайович
Модернізація національної безпеки України в умовах війни з Росією

Мельничук Василь Іванович
Чинники формування регіональної самоврядності в Україні

Мовчан Уляна Ігорівна
Децентралізація в українській неопатримоніальній демократії: переваги, недоліки та шлях до потенційного миру

Омельченко Станіслав Валентинович
Політична безпека: внутрішньополітичні виклики та загрози

Рзаханов Расим Назим оглы
Миграционные процессы на Южном Кавказе в современный период: научно-политологический анализ

Романов Роман Олександрович
Антикризова діяльність політичних партій: трансформація в сучасній Україні й світі

Сунгурова Саломе Романівна
Політико-інформаційна війна: інструментально-функціональний аспект

Угрин Леся Ярославівна, Щурко Олена Михайлівна
Громадянська компетентність в умовах сучасної демократії

Хорішко Лілія Сергіївна
Суб’єкти реалізації стратегії державного брендингу в Німеччині

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Гольцов Андрій Геннадійович
Геополітична ідеологія в Російській Федерації

Шайгородський Юрій Жанович
Вплив медіа на суспільно-політичні та етико-моральні процеси в Україні

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бабіна Валентина Олександрівна, Чістякова Ірина Миколаївна
Становлення західноєвропейської дипломатії у Нову добу

Перфільєва Анастасія Олександрівна
Лідерство у міжнародних відносинах: теоретико-концептуальний вимір

Татакі Дмитро Дмитрович
Сучасний стан співробітництва між Китаєм та країнами Африки: інвестиційний аспект

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Гончарук Валерій Петрович, Салтовський Олександр Іванович
Етнічне й соціальне в поглядах М. Драгоманова та його вплив на формування національної ідентичності