Випуск № 4. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Марадик Наталія Василівна, Цірнер Міхал Блажеєвич
Теоретико-методологічні засади дослідження демократичних транзитів у постсоціалістичних країнах

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Аміров Артур Олександрович
Парадипломатія в зовнішньополітичному виборі України: «П’яте колесо» чи акселератор європейської інтеграції?

Віннічук Ольга Василівна, Маркітантов Вадим Юрійович, Чабанов Василь Григорович
Вплив е-технологій на формування відносин влади та громадян у сучасній Україні

Донченко Костянтин Анатолійович
Підзвітність як складник публічності органів місцевого самоврядування (на прикладі Полтавської міської ради)

Дроботун Дмитро Сергійович
Медіафактор у діяльності політичних еліт

Кундельський Дмитро Валерійович
Перспективи мирної трансформації конфлікту на Донбасі в руслі теорії Й. Гальтунга

Пуйда Роман Богданович
Державно-церковні відносини в західних областях Української РСР: загальні тенденції, локальні особливості (кінець 1970-х – початок 1980-х рр.)

Смірнова Софія Ігорівна, Рослонь Домініка-Анна Томашівна
Характеристика трансформаційних змін СОТ та їхній вплив на країни-учасниці

Тесфайє Лада Абуніївна
Процесуальна модель політичної комунікації в умовах інтернет-простору

Хлівнюк Тетяна Петрівна
Вплив пандемії Covid-19 на перспективу інституту соціальної держави

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Гулиева Нушаба Явар гызы
Армянский вандализм против религиозных и культурных памятников в Карабахе

Зборовська Ксенія Борисівна
Roma aeterna: релігійне підґрунтя «самодержця» в російській і західноєвропейській державницьких доктринах

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Veliyeva Nargiz Latif
Evolution of human security in international relations

Войтенко Юрій Миколайович
Торговельні наслідки ведення зовнішньої політики Росії в Україні та світі (2014–2020 рр.)

Москалик Денис Дмитрович
Доктрина «Блакитна Батьківщина» та військово-морські сили Туреччини як інструмент впровадження турецької зовнішньої політики

Пик Світлана Мирославівна
Вплив «особистісного чинника» на прийняття зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента Б. Обами

Шуляк Сергій Вікторович, Щолокова Ганна Володимирівна
Іноземні військові інтервенції як феномен міжнародної політики

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Aleskerova Sara Tahir
Jewish lobby as an overlooked power which leads to political transformations in US foreign policy

Шкрібляк Микола Васильович
Політико-правове становище православної Київської Митрополії в умовах поберестейської еклезіальної реальності