Випуск № 3. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Караман Костянтин Валерійович
Історична пам’ять як чинник розвитку євроскептицизму в країнах Європейського Союзу

Salmanzade Togrul Rafail oglu
Civilizational identity and intercivilizational relations against the backdrop of postsecularism

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Аміров Артур Олександрович
Демократизація політичних інститутів за Президента В. Зеленського: від Торонто до Вільнюса

Андрійчук Тетяна Сергіївна
Сучасний розвиток деліберативної демократії: внесок Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

Баскакова Анна Сергіївна
Особливості використання теорії регіонального комплексу безпеки для вивчення причин кримської кризи та російсько-української війни

Гедікова Наталя Пилипівна
Демократія та електронна демократія: сутність, стан, перспективи розвитку

Дмитренко Олена Анатоліївна
Перспективи фінансової незалежності неурядового сектору України

Дудкевич Василь Ілліч
Євроінтеграційні практики України: специфіка політико-нормативного регулювання

Мороз Ольга Мирославівна
Угорці Помур’я як актори політичних процесів у Республіці Словенія

Наумкіна Світлана Михайлівна, Ахмеров Олександр Олександрович
Сучасні тенденції розвитку інституту місцевого самоврядування

Одарченко Катерина Юріївна
Інституційна взаємодія задля суспільного розвитку: місія політичних партій

Проноза Інна Іванівна
Роль політичних комунікацій у сучасному інформаційному просторі

Савка Віталій Янович
Особливості положень про просунуту співпрацю в ЄС у Ніццькому договорі

Сичова Анастасія Олександрівна
Крос-секторальні колаборації: категорійний дизайн і перспективи досліджень

Янченко Антон Олексійович
Форми політичної участі: аналітичні підходи до картування партисипації громадян

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Адилова Нигяр Фариз кызы
Современные вызовы, стоящие перед политической культурой

Панасюк Леонід Валерійович
Ідеологія «Русского мира» і білінгвізм

Прокопович Лада Валеріївна
Іміджі політиків у фотожабах: візуально-комунікативні прояви політичного «театру»

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Кузь Олег Миколайович, Чешко Валентин Федорович
Трансбіополітичний тренд пандемії COVID-19: від політичної глобалізації до політики глобальної еволюції

Черновол Надія Миколаївна, Мельнікова Христина Ігорівна
Гендерна рівність як показник успішності суспільства

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Павлюх Марія Василівна
Політична проблематика становлення української держави на шпальтах «Нової хати» – журналу культури та моди

РЕЦЕНЗІЇ

Климончук Василь Йосифович
Рецензія на монографію Л. Яковлевої «Легітимність публічної влади в Україні: рецепції та новації»

Яковлев Денис Вікторович
Рецензія на монографію С.І. Ростецької «Регіональна ідентичність і національна держава: політика неприйняття та пошук компромісів в політичному просторі сучасної Європи»