Випуск № 2. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Кравець М. С., Павлюк С. П.
Сьогодення української влади: філософія проблеми

Пахоменко С. П., Сараєва О. В.
Взаємозв’язок ідентичності, пам’яті та безпеки як дослідницька парадигма (на прикладі Латвії)

Руденко Ю. Ю.
Місце національної ідентичності в системі ідентичностей: теоретичний та практичний виміри

Яковлева Л. І.
Паритет легітимності та легальності: концептуальні засади політико-правового дискурсу

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Андрійчук Т. С.
Деліберативна демократія: сучасні нормативні підходи та особливості практичного втілення

Арабаджиєв Д. Ю., Сергієнко Т. І.
Політична маніпуляція та інформаційно-психологічна безпека в політичних відносинах

Бадер А. В.
Поняття та класифікація збройного насилля як суспільно-політичного феномену

Каменчук Т. О., Новохацька А. І.
Варіативність внутрішнього і зовнішнього вектору розвитку України на шляху демократичних перетворень

Козьміних А. В.
Складники механізму реалізації інформаційної політики України

Музиченко Г. В.
Ефективність витрат кандидатів на політичну рекламу в президентських кампаніях в Україні: порівняльний аналіз (2014 та 2019 роки)

Назаров М. С.
Національна стійкість України: від концептуальних засад до практичної реалізації

Наумкіна С. М., Нерубащенко І. А.
Краудсорсинг як сучасна модель діалогової взаємодії в суспільстві

Осадчук І. Ю.
Урядові кабінети в контексті функціонування атипової парламентської системи правління в державі Ізраїль (1996–2003 рр.)

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бакланова Н. М., Букач В. М.
Зниження якості демократичної політичної культури в державах останніх розширень ЄС: чинники деструктивного впливу

Калініченко Б. М.
Явище інформаційної війни в українських засобах масової інформації

Коцур Л. М.
Формування негативного образу НАТО: радянська пропаганда та пострадянська риторика

Хорошилов О. Ю.
Естетика архітектури в творенні політичних спільнот: емоції, стиль, інтеграція

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бєлєнко І. В.
Еволюція виборчих систем як чинник розвитку демократії в країнах південноафриканського регіону

Бойчук О. І.
Історична політика в польсько-німецьких відносинах у 2005–2007 роках

Вілкова Д. С.
Віхи, тенденції та підходи до вивчення слабких держав

Кокорєв О. В.
Регрес Латвії в запобіганні та протидії корупційним практикам: аналіз причин, наслідків, форм вияву

Кореньков О. О.
Стратегія виснаження терористів «Ісламської держави» на прикладі кампанії в Іраку в травні-червні 2019 року

Ржевська Н. Ф.
Модель реінтеграції окупованих територій Донбасу в контексті світової практики

Савич В. О.
Вплив глобалізації на соціальну безпеку держави

Шевчук О. В.
COVID-19 як інструмент гібридного впливу РФ на європейську систему міжнародних відносин

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М. П.
Порівняльний аналіз етнополітичного менеджменту в Словацькій Республіці та Україні (за результатами експертного опитування)