Випуск № 4. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Мамедли Нуран Натик кызы
Проблема взаимоотношений государства и гражданского общества в истории политической мысли

Шипунов Г. В.
«Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Лейбористської партії Великобританії

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Azer Binnatli
The decision-making process in abortion in the European Union and China from the aspect of human rights

Булавіна О. С., Хлівнюк Т. П.
Нормативно-правове забезпечення інформаційної політики в Україні: особливості та суперечливості

Ващенко А. С.
Моделі взаємодії громадянського суспільства та держави в концепціях представників англо-американської політичної традиції

Ганжа А. Н.
«Цветная революция» в России: перспективы неопатримониальной трансформации политического режима

Денисова А. О.
Політичні партії як суб’єкти формування соціальної політики: дискурсивний вимір

Коч С. В.
Меморіальна політика сусідів України: від стратегії національного суверенітету до «Великих держав»

Купін А. П.
Політико-правовий аналіз проблеми реалізації громадянських прав та свобод як детермінанти модернізації політичної системи України

Ниязов Халид
Информационная политика в условиях политико-экономических трансформаций

Ростецька С. І.
Модель європейської ідентичності

Шуліка А. А.
Основні аспекти впливу концепту Валового національного щастя на державну політику Королівства Бутан

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Надибська О. Я., Надибський М. І.
Досвід внутрішньої та зовнішньої політики Канади для сучасного українського суспільства

Цирфа Ю. А.
Соціокультурні особливості формування зовнішньополітичної ідентичності держави в умовах глобалізації

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Hasanova Ema Mehrab
The resettlement of Armenians to the Azerbaijani territories and their attempts to seize those territories

РЕЦЕНЗІЇ

Кривошеїн В. В.
Рецензія на монографію С. В. Ставченка «Управління політичною кризою в демократичних політичних системах»

Перегуда Є. В.
Досвід інституціоналізації політичної опозиції у сучасних європейських країнах (рецензія на монографію В. М. Кольцова «Становлення та структуризація політичної опозиції у країнах Вишеградської групи: порівняльний аналіз»)