Випуск № 3. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Довбиш М. О.
Економічна криза у Великобританії в епоху тетчеризму та шляхи її вирішення

Іванченко К. О.
Концептуалізація поняття «політична мережа»: основні підходи

Іленьків Г. В.
Становище утопії й антиутопії в політичній теорії наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Дем’яненко О. О.
Громадянське суспільство та політична модернізація: основні аспекти кореляції

Димова О. В.
Соціальна справедливість як якісний складник політичних трансформацій в Україні

Дудка Л. О.
Консультативно-дорадчі органи в контексті сучасної моделі державно-церковних відносин в Україні

Меликли Г. К.
Политические основания современной образовательной модели Азербайджана

Пальшков К. Є.
Інституціоналізація політичної опозиції в країнах Балтії у період відновлення державності

Осадчук І. Ю., Литвин В. С.
Атиповість напівпрезидентських систем державного правління в пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Коппель О. А., Путкарадзе К. З.
Зовнішні фактори еволюції близькосхідної регіональної підсистеми міжнародних відносин

Рижук О. М.
Особливості забезпечення інформаційної безпеки України в умовах російської агресії

Сафарова Афет Ага Али кызы
Система европейской безопасности и ее особенности

Цирфа Ю. А.
Специфіка патерна управління в контексті становлення зовнішньополітичної ідентичності держави