Випуск № 2. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Bereza V. O.
Informatization and social involvement of a person: general overview in modern Ukrainian context

Бушева С. М.
Механізм функціонування груп інтересів: інтерпретація теорій лобізму

Ковальов А. В.
Джеймс Фішкін про прикладний досвід деліберації: кейс із Китаю

Філатов Б. А.
Інституційні форми політичного патріотизму в сучасній Україні: динаміка еволюції

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Буря К. М.
Локальна демократія: зарубіжна концептуальність та вітчизняна політична прагматика

Зейналова Эльнара Ислам кызы
Новые медиа и их влияние на политические процессы

Каменчук Т. О., Гордеева М.
Прийняття політичного рішення як результат здійснення політичної компетентності

Ключкович А. Ю.
Політико-інституційні особливості організації державної влади в Словацькій Республіці

Луцишин Г. І., Матковський І. Й.
Виклики та загрози прихованого подвійного громадянства в сучасній Україні

Maharramov Rashad
Concept of national innovation systems. Role of government in innovation policy: practice of Azerbaijan

Marcel Martinkovič
Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017

Самуйлік М. М.
Інститут політичної відповідальності держави та його сучасні гібридні деформації

Сімонян А. В.
Громадські ради у політичному процесі сучасної України

Федоренко В. В.
Чинники політичної консолідації місцевих громад в Україні: внутрішні та зовнішні детермінанти

Худик Г. О.
Завдання політичної іміджевої стратегії

Ярош Я. Б.
Особливості трансформації партійної системи України

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Агафонова Г. С., Бєлєнко І. В.
Вплив політичної кризи 2000−2013 рр. на конституційний процес у Зімбабве

Билалова Самира Яшар кызы
Стратегические интересы Турции и западных держав на Южном Кавказе

Долженко О. О.
Роль та місце неурядових організацій в умовах ведення «гібридної війни»

Загурська-Антонюк В. Ф.
Інформаційно-комунікативний ресурс як сучасна форма політично-ідеологічного лобіювання інтересів в українських реаліях

Кан Ден Сик
Корейский полуостров в свете последних событий

Мирзазаде Л. Ф.
Фактор торгово-экономического партнерства во внешнеполитической стабильности двухсторонних отношений Азербайджана и России

Рустамли Рияд Ариф оглу
Характеристика региональных политических процессов в Южном Кавказе как составного элемента мирового порядка

Шихелілі Джавід Сафаїл огли
Стратегія Росії і США у Каспійському регіоні

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Дегтеренко А. М.
Безпекові імперативи національно-громадянської консолідації в Україні

Сторожук С. В., Гоян І. М., Федик О. В.
Аксіологічні засади євроінтеграції України

Рижук О. М.
Забезпечення інформаційної безпеки України під час гібридної війни