Випуск № 1. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Bidochko L.Y.
Research strategy of cultural materialism: Case of the Ukrainian left at the turn of the centuries

Ключник Р.М.
Еволюція концепту демократії в політичній думці: ретроспективний аналіз

Рижук О.М.
Трансформація поняття «інформаційна безпека» в умовах глобалізації

Стародуб Т.П.
Феномен націоналізму: історія становлення, типологія та сутнісні характеристики

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бортнікова А.В.
Місто Ковель в умовах запровадження магдебурзького права

Гжибовська Т.С.
Особливості становлення та розвитку політичних систем пострадянських країн

Головатий М.Ф., Каракасіді О.Ф.
Місцеве самоврядування як важлива засада поділу влади, взаємодії людини і держави, розвитку сучасних демократичних процесів

Кольцов В.М.
Феномен антиістеблішментських партій як прагматичної напівлояльної опозиції у країнах Вишеградської групи

Лясота А.Є.
Сучасний стан та ефективність взаємодії інститутів громадянського суспільства в Україні

Ляшенко Т.М.
Профспілки в Україні як політичний інститут: криза чи трансформація

Makarenko L.P.
Political performance as a technology of influence

Філатов Б.А.
Патріотизм як форма політичної участі: інституційні практики на макрорівні

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Калініченко Б.М.
Сучасні ЗМІ як інструмент інформаційної війни

Цумарєв М.І.
Культура локальної демократії: структура й функції

Шедяков В.Е.
(Пост)модерн – переход к политической культуре общества знания или контрмодерна?

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Погорська І.І.
Ефективність концепту стратегічної культури в контексті розвитку сучасних мiжнародно-полiтичних досліджень

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Нуриева Ирада Тофик гызы
Дискриминационная политика СССР по отношению к азербайджанскому народу

РЕЦЕНЗІЇ

Наумкіна С.М.
Учасницька компонента децентралізаційних процесів (рецензія на монографію К.Є. Іщейкіна «Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна»)