Випуск № 1. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Дунаєва Л.М.
Анархістські вчення про сутність і значення самоврядування

Кравець А.В.
Інтерпретація сучасного політичного процесу в межах політичної науки

Литвиненко І.І.
Некласичні версії політичної легітимації соціального порядку

Мінєнкова Н.Є.
Специфіка публіцистичного дискурсу з теми люстрації в Польщі в 90-х рр. XX ст.

Наумкіна С.М., Кокорєв О.В.
Країни Балтії після розпаду СРСР: проблеми національної самоідентифікації різних етносів

Сазонов В.В.
Методологічні аспекти екологічної політики держави і її вплив на підготовку кваліфікованих кадрів в архітектурі

Скриль С.А.
Політичні системи в глобальному суспільстві

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Байрак С.О.
Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування й державної влади Республіки Польща

Бацюкова С.Ю.
Статус свободи як відображення існування адвокації в суспільстві

Бусленко В.В.
Специфіка стосунків між урядом і парламентською опозицією в Польщі на початку 90-х рр. ХХ ст.

Веденєєв В.О.
Застосування принципу холізму до сучасного бачення сутності держави

Гонагов Р.Р.
Геополитический аспект подхода Азербайджана к международно-правовому статусу Каспийского моря

Грабіна Г.В.
Феномен культури в структурі політичних матриць модерних соціумів: визначення адаптивного потенціалу

Іщейкін К.Є.
Передумови впровадження інструментів учасницької демократії

Каменчук Т.О., Ярох Г.М.
Співвідношення політичного й державного управління

Кольцов В.М.
До вузького й широкого дефініювання політичної опозиції в західній політичній науці

Коннова Н.О.
Вплив мас та інституту лідерства на політичні процеси в Україні й Польщі

Майко Т.С.
Функціонування місцевого самоврядування за Конституцією України

Малишенко Л.О.
Забезпечення дії принципу верховенства права та особливості його вияву в Україні

Манташян М.К.
Демократична політична стабільність: структура безпекових викликів

Мироненко Т.В.
Оцінка політичних альтернатив у процесі прийняття політичних рішень в умовах трансформаційної демократії

Олещук П.М.
Технологічні етапи трансформації символічного складника політичного режиму

Палазова Т.М.
Основи запобігання та протидії корупції в сучасному українському суспільстві

Прошин Д.В.
Іноземна державна підтримка як джерело сили та слабкості терористичних організацій

Рибачок С.Л.
Взаємодія виборчої та партійної систем у Республіці Польща

Рябінін Є.В.
Політико-економічний вимір російського впливу на Донбас (1991–2013 рр.)

Саєнко І.В.
Моделі функціонування політичної опозиції: критерії формування й чинники впливу

Smolnikov Yu.B.
Finland’s turn to the right: the rise of the Finns party

Філатов Б.А.
Інституційне будівництво патріотичних партій у сучасному світі: параметри диверсифікації в умовах медіакратії

Шедяков В.Е.
Исторические динамики мифодизайна общества в стратегии футуродиагностики: подготовка и реализация программирования будущего, управления настоящим

Щедрова Г.П.
Адаптація України до вимог ЄС: досвід країн Балтії

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Горошко Е.И., Ярошенко Е.В.
Анализ политической коммуникации Михаила Саакашвили в социальных сетях

Милова М.И.
Преодоление прошлого или повторение пройденного: украинский контекст

Морарь М.В.
Націоналізм та його роль у теорії й практиці політичних партій

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Баштанник О.В.
Національна держава в наднаціональному союзі: інституціональні структури, інституційні норми та глобальна ідентичність (приклад ЄС)

Васильченко О.М.
Фактор онтологічної безпеки в сучасних українсько-російських відносинах

Кореньков О.О.
Політична стратегія й структура організації «Ісламська держава Іраку й Леванту»

Коротков Д.С.
«Гібридна війна» та її вплив на захист прав людини й демократичні цінності в Україні

Матлай Л.С.
Королівство Іспанія – Держава Ізраїль: від «історичної аномалії» до стабільних двосторонніх відносин (1986–2016 рр.)

Русова О.С.
Формування моделі тристороннього співробітництва в межах «Веймарського трикутника»

Середюк Н.П.
Стратегічне партнерство Канади в реформуванні політичних інститутів України

Серушт Наджат
Преемственность и трансформация политики Европейского Союза в отношении Иракского Курдистана

Терещук В.І.
Моделі медійних фектів Е. Перс як інструмент аналізу характеру й напрямів використання засобів масової комунікації в зовнішньополітичній стратегії

Щепанський В.В.
Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014–2016 рр.