Випуск № 4. 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Пехник Алевтіна Валентинівна, Краснопольська Тетяна Миколаївна
Проблеми у сфері зовнішньої політики: сучасні проекції

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Азізага Тофіг оглу Гані-заде
Про історію окупації міста Шуша (27 квітня – 8 травня 1993 р.)

Герасимчук Таміла Федорівна
Національна стійкість як детермінанта європейської інтеграції України

Завгородня Юлія Володимирівна
Особливості поведінки учасників політичного процесу під час конфронтації в інформаційному просторі

Климончук Василь Йосифович, Дерев’янко Сергій Миронович
Зовнішньополітичні інтереси України в Катарі, Кувейті та ОАЕ

Кобетяк Андрій Романович
Вплив президентів України на формування ідеї єдиної Помісної православної церкви

Ліпкан Володимир Анатолійович
Наративний аналіз деструктивних геополітичних концепцій

Mikayil Yusif Elchin
The role of political institutions in innovation activities during globalization

Сергієнко Тетяна Іванівна
Теоретико-концептуальні виміри співвідношення різних видів суверенітету

Сичова Анастасія Олександрівна
Колабораційний мирний туризм: шлях до реінтеграції деокупованих територій

Хмельников Артем Олександрович
Локальний політичний менеджмент: інституційні та організаційні засади

Шестакова Юлія Володимирівна
Ґенеза інституту репутації парламентаря в Україні

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Верховцева Ірина Геннадіївна
Панімперський проєкт з управлінської модернізації Російської імперії: етапи реалізації (ракурс глобалістики)

Завада Ярина Ігорівна, Ільницька Уляна Вікторівна, Лопата Мар’ян Олегович
Співпраця Європейського Союзу з міжнародними акторами в контексті імплементації стандартів спільної екологічної політики ЄС

Зінько Ігор Зіновійович
Діаспорна політика держав Балтії на сучасному етапі

Łukach Natalia Michajłowna, Rosłoń Dominіka Tomashivna
Aktualne problemy stosunków ukraińsko-polskich we współczesnych realiach geopolitycznych

Рослонь Домініка Томашівна, Працьовита Вікторія Любомирівна
Регулювання міжнародної трудової міграції в Україні

Саутьонков Віталій Миколайович
Міжнародний вимір авторитаризму: модель та форми співпраці недемократичних держав

Сафарова Афет Ага Алі Кизи
Євроатлантичні відносини Європейського Союзу

Шлемкевич Тетяна Вікторівна
Інформаційно-комунікаційні технології як чинник консолідації суспільства

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Павлюх Марія Василівна
Політична активність жінки на шпальтах польських жіночих часописів Львова «Ster», «Przedświt», «Ziarno»