Випуск № 2. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Ірха К. О.
Політичний складник феномену «лідер громадської думки»: теоретичний аспект

Чарських І. Ю.
Світопорядок, що змінюється, з погляду конкуруючих мейнстрімних теоретичних парадигм

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Баскакова А. С.
Окупація Кримського півострова та російсько-українське збройне протистояння на сході України

Воронова Т. В.
Участь жінок у політичних процесах сучасності (на прикладі країн ЄС): перспективи досягнення гендерного паритету в політичному житті

Загірний О. В.
Медіатизація політики як чинник демократичного транзиту

Куницький М. П.
Виклики і перспективи розвитку сучасної демократії

Ломейко В. І.
«Спочатку було Слово»: як книговидання впливає на політичний порядок денний

Лушагіна Т. В., Соловйова А. С.
Особливості взаємодії молоді з органами державної влади та місцевого самоврядування

Лясота А. Є.
Трансформація місця та ролі неурядових організацій у політичному процесі України

Ростецька С. І.
Особливості формування регіональної ідентичності: кейс Італії

Khevtsuriani Amiran, Kharchilava Lili
Theoretical and methodological aspects of separatism as a political phenomenon

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Горулько О. Ю.
Гендерна компетентність – дієвий механізм утворення паритетного парламенту

Лукіна Л. В.
Політичний дискурс: сутність та особливості застосування

Негулевський І. П.
Трансформація політичного лідерства в сучасній Україні: соціокультурні чинники

Тищенко М. М.
Відповідальність народних депутатів України: політико-правовий аспект

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Давимука О. О.
Стратегічна оцінка сучасних загроз безпеці державами Балто-Чорноморського регіону

Кісєль Ю. Г.
Неформальні об’єднання в Конгресі США: досвід для України

Козьма В. В.
Роль стратегічних комунікацій Росії в європейському інформаційному просторі (до питання євроскептицизму)

Moshenets I. O.
European markets of liquid natural gas: policy challenges and energy diplomacy

Польовий Т. Є.
Антиукраїнська риторика білоруських медіа після внутрішньополітичної кризи 2020 року (на прикладі телеканалів «СТВ» та «Беларусь 1»)

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М. П.
Порівняльний аналіз політичного представництва міноритарних етнічних груп Словацької Республіки та України (за результатами експертного опитування)

Павлюх М. В.
Український національний ідеал преси Союзу українок (1922–1939): спротив польській владі

Соколовський О. Б.
Питання національних меншин у розвитку транскордонної співпраці Карпатського єврорегіону

Томашевська Є. І.
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: досвід ратифікації в Україні