Випуск № 1. 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Турчин Я. Б., Івасечко О. Я.
Погляди Дмитра Мирона на сутність та форму інституту держави на тлі української політичної думки націоналістичного спрямування

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Войнова Е. О.
Концепція мережевого суспільства як структурно-функціоналістська основа теорії електронної демократії

Вольський О. І.
Розвиток проблематики місцевого самоврядування та децентралізації влади у Центрально-Східній і Східній Європі

Даценко А. Ю.
Шляхи забезпечення балансу між свободою слова та її цензурними обмеженнями в умовах гібридної війни

Dudinská I. Ye., Maradyk N. V.
Einfluss des militärpolitischen Konflikts in der Ukraine auf die Migrationsprozesse in EU-Länder (am Beispiel Transkarpatiens)

Кіндратець О. М., Сергієнко Т. І.
Особливості формування ідентичності українців в умовах гібридної війни

Клочко О. О.
Реформування пенсійної системи в Україні: реальні надбання і втрати

Кольцов В. М.
Міжінституційні відносини як чинник структуризації парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи

Левченко Ю. В.
Жіноча участь у політиці та врядуванні в умовах політичних трансформацій країн Центрально-Східної Європи: досвід Республіки Молдова

Нікогосян О. О.
Особливості участі політичних партій у місцевих виборах 2020 року

Пашковський В. Ф.
Інституційний механізм інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни: характер та перспективи трансформацій

Філіпчук В. О., Постригань Г. Ф., Петренко І. І.
Підходи до розуміння категорії «політичний ризик»: класичні та сучасні концепції

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Дем’яненко Б. Л., Дем’яненко В. М., Прядко Т. П.
Політична свідомість сучасної української молоді в контексті зміни поколінь

Сакун А. В., Кадлубович Т. І., Черняк Д. С.
Перспективи розвитку політичної культури України на шляху до ЄС

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Котик Ю. В., Анісов А. О.
Місце НАТО в зовнішньополітичній стратегії України

Луцишин Г. І., Корнат Л. Я.
Особливості співпраці України та Литовської Республіки у сфері національної безпеки та оборони у період 2000–2021 рр.

Пархомчук А. Д.
Вплив політики США на структурні параметри Близькосхідної регіональної системи

Прихненко М. І., Парчевська В. В.
Ідеологічний чинник і Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин

Ткачук Ю. В.
Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів та міграція як аспект проблеми зайнятості

Чебан О. Я.
Фактор стратегічної культури в ядерних переговорах Ірану зі США

Шепітько Т. В.
До питання про сутнісні виміри гібридної війни: класичні і новітні уявлення

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Явір В. А.
Історичні витоки унітаризму як форми державного устрою України в конституційно-правових актах

РЕЦЕНЗІЇ

Стеценко С. В.
Нове «обличчя» в політичній науці: рецензія на підручник «Правова політологія» за редакцією Кресіної Ірини Олексіївни