Випуск № 4. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Azizaga Tofig oglu Gani-zade
Azerbaijan-NATO relations 1991–2003

Барабаш О. В.
Конституційна творчість і проблемні поля в державотворенні Колумбії: історія і сучасність

Була С. П., Свідерська О. І.
Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції

Джафаров Мирназим Мирсалман оглу
Тайные общества против усиления Османской империи: историко-политический аспект

Левченко Ю. В.
Вплив виборчих систем на ґендерне представництво в законодавчих органах: приклад України

Мошак Д. С.
Сучасні політичні маніпуляції: політико-комунікаційний та політико-технологічний виміри

Пальшков К. Є.
Трансформація ЗМІ країн Балтії у період відновлення державності

Устименко Є. Р.
Важливість децентралізації як чинника політичної стабільності та безпеки в Україні

Чубатенко О. М.
Маніпулятивні технології у виборчих процесах України

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Варинський В. О.
Топоніми: соціокультурні та політичні пріоритети

Перегуда Є. В., Яхно О. О., Аксельрод Р. Б.
Особливості функціонування громадської думки в умовах пандемії

Трушевич Г. Б.
Іміджмейкінг в українській політичній практиці: ціннісний вимір

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Запорожченко А. С.
Створення українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня й еволюція відносин між країнами

Кокорєв О. В.
Проблеми реалізації свободи слова та свободи діяльності медіа в державах Балтії: відповідність стандартам ЄС

Конопка Н. О., Стрихоцький Т. Л.
«М’яка сила» в зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія

Копинець Ю. Ю.
Тенденції розвитку партійних систем країн Європейського Союзу в контексті парламентських електоральних циклів 2017 року

Коротков Д. С.
Україна у геостратегіях США та Росії: проблеми суб’єктності

Кравець А. Ю., Алєксєєнко І. В.
Біодипломатія як нова біополітична модель міжнародних відносин

Матвійчук Н. В.
Культурна дипломатія США за президентства Д. Трампа

Федунь О. В., Папіш Н. І.
Інституціоналізація охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М. П.
Репрезентація етнополітичних партій міноритарних груп України у форматі парламентських електоральних циклів 1998–2019 років