Випуск № 3. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Руденко Ю. Ю.
Проблеми концептуалізації поняття «нація» в українській науці та практиці

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Гедікова Н. П.
Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні на основі досвіду Польщі

Димова О. В.
Модернізація українського суспільства в контексті теорії справедливості Джона Ролза

Заславська О. О., Посвістак О. А.
Вплив на демократичні процеси в Україні традиційних засобів масової інформації і соцмереж (на прикладі виборів президента 2019 року)

Іваніна О. В.
Ризики та перешкоди громадської участі на рівні місцевих громад в Україні

Козьміних А. В.
Негативний інформаційний вплив на сучасне громадянське суспільство

Копинець Ю. Ю.
Парламентські вибори у країнах Європейського Союзу у 2018 році: характеристика електоральних результатів та конфігурацій партійного ландшафту

Лясота А. Є.
Проблема асинхронності функціонування політичної системи сучасної України

Новосельський І. Ф.
Конвергенція медіа як чинник розвитку інформаційного простору України: політологічний аспект

Проноза І. І.
Засоби масової інформації і комунікації в інформаційній війні як сучасна політична практика

Серов Р. І.
Медіа-інтерпретації українсько-французького політичного діалогу (2014–2020)

Сичова А. О.
Grassroots-кампанії як фактор актуалізації адвокаційного вектору низових груп

Федорищак Х. І., Мосора Л. С.
Взаємозв’язок публічної політики та політики пам’яті у діяльності партій (приклад Республіки Польща 1989–2016 рр.)

Чубатенко О. М.
Особливості виборчих технологій в Україні

Шедяков В. Е.
Уровень обеспечения и распределения социальной защищённости как политическая проблема

Яковлева Л. І.
Комунікативний вимір процесу легітимації публічної влади

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Завадська О. Р.
Інавгураційні промови українських президентів як символічний ресурс влади

Стеблина Н. О.
Цифровий політичний дискурс України та географія політичних текстів у 2019 р.

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Дудко І. Д.
Політика США щодо Середньоазійського регіону СНД: політична ретроспектива постбіполярних часів

Панчук Р. М.
Транскордонне співробітництво України з Балто-Чорноморськими сусідами у форматі єврорегіонів

Сегеда О. О.
Цифрова дипломатія України як елемент нової публічної дипломатії

Sedliar Yu. O., Yaroshenko V. M.
Instruments of foreign policy in the post-bipolar system of international relations

Філіппова Ю. В.
Спортивна дипломатія: сутнісне значення, виклики і перспективи для України

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Чупpiй Л. В., Кан Ден Сік
Комеморативні практики та політика пам’яті як чинники формування національної ідентичності