Випуск № 1. 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Яковлева Л. І.
Канон легітимності: класичні визначення, політико-правові контрасти, сучасні виклики

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бадер А. В.
Збройне насилля як вид політичного насилля

Ключкович А. Ю.
Проблемні аспекти функціонування моделі суспільно-політичного розвитку Словаччини на сучасному етапі

Комарницький В. В.
Місцеві організації політичних партій України в умовах реформи децентралізації

Місержи С. Д.
Концепт справедливості та політика у сфері охорони здоров’я

Шедяков В. Е.
Мифы межпарадигмального перехода

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бакланова Н. М., Букач В М.
Прояви політичної антикультури в «молодих демократіях» Центральної та Східної Європи: кейс Угорщини

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Кокорєв О. В.
Відповідність Естонії антикорупційним цінностям ЄС

Лялька Ю. М.
Еволюція інструментарію «публічної дипломатії» Великої Британії (2010–2015 роки)

Matlai L. S.
The influence of public opinion on the external policy of Spain in the XXI century

Ніколаєва Д. О.
Турецько-іранські двосторонні відносини як приклад конкурентно-кооперативної взаємодії

Серов Р. І.
Українсько-французький дискурс: інтерпретації політичної реальності в ЗМІ

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Зан М. П.
Політична репрезентація русинської етноідентичності на Закарпатті в українському науковому дискурсі

Соколовський О. Б.
Особливості дослідження ролі національних меншин у розвитку транскордонної співпраці