Випуск № 6. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Козак Т. М.
До феномену політичного дискурсу крізь призму теоретико-методологічного взаємозв’язку між мовою та політикою

Семенченко М. Ф.
До проблеми виміру об’єктивно-суб’єктивного характеру політичної діяльності

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бабіна В. О.
Реклама як маркетингова технологія у виборчих компаніях суб’єктів політичної діяльності

Береза А. В.
Регуляторна держава як продукт еволюції демократії та державотворчих процесів

Кушерець Т. В.
«Нове соціальне питання»: причини виникнення та шляхи вирішення

Філатов Б. А.
Український патріотизм у перспективі політичних трансформацій

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Зелена О. Я.
Молоде покоління в координатах політичної культури України

Точицький М. С.
Поняття політичної культури у світлі сучасних політологічних дискусій

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Лялька Ю. М.
Програма «Great» як один з інструментаріїв публічної дипломатії Великої Британії

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Bekdamyrova L. Z.
Peculiarities of identity policy implementation in ethnic and political regulation processes in Central and Eastern Europe (Hungary and Romania as example)