Випуск № 4. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Сухарина А. А.
Державна та публічна ідеологія: аргументація теоретичного розрізнення

Яковлева Л. І.
Від соціального порядку до публічної влади: організаційні, інституційні та комунікативні засади легітимності

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Гжибовська Т. С.
До питання про соціальне сприйняття корупції в Україні

Довбиш М. О.
Зміни соціально-політичного клімату в країнах Європи в контексті діяльності МВФ

Кравець Г. В.
Теоретичне підґрунтя та сучасний зміст поняття «соціальна держава»

Лубінець Д. В.
До питання про типологію українського лобізму

Мамедов Тариэль
Опыт предоставления государственных услуг в развитых странах в контексте административных реформ

Панасюк В. А.
Люстрація від народу – вибори 2019 р.

Сімонян А. В.
Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження громадських рад

Surnina-Dalekorei O. A.
Political participation of women in Central and Eastern Europe: comparative analysis

Тімашова В. М.
Вплив розладів психічного здоров’я особистості, зумовлених її перебуванням при владі, на суспільно-політичні процеси

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Жигайло В. М.
Доктринальні засади зовнішньої політики Дж. В. Буша

Лукасевич А. В., Пасічний Р. Я., Рослонь Д. Т.
Теоретичні підходи та реалізація «східної політики» Польщі в сучасному вимірі

Мамед-Заде Наргиз Сабир гызы
Национальная безопасность Азербайджана в контексте защиты границ государства

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Андрущенко Т. В.
Регіональна ідентичність: зміст, типи та особливості формування