Випуск № 3. 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Ганбарли Мирсеймур Мирсалам оглу
Энергетическая политика Азербайджанской Республики как основа государственной безопасности

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Білоусов О. С.
Наслідки процесу масовізації соціального буття в сучасних соціумах

Дерев’янко С. П.
Політико-правове забезпечення публічної безпеки в Україні

Жигайло В. М.
Пріоритети новітньої політики Дональда Трампа

Кадук Н. І.
Особливості розвитку дефектних демократій у контексті євроінтеграційних процесів

Костельнюк М. М.
Політична участь як визначальний чинник демократизації політичного процесу

Кушерець Т. В.
До питання про релевантність марксизму в сучасному ідеологічному дискурсі

Моцик О. Ф.
Базові засади правового регулювання міжнародної співпраці України в гуманітарній сфері

Самуйлік М. М.
Політична відповідальність громадянського суспільства та її гібридні деформації в сучасних умовах

Скриль С. А.
Розвиток місцевого самоврядування в країнах Вишеградської групи

Шедяков В. Е.
Политическая самоорганизация как направление творческой активности народа

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Милов И. С.
Технологии формирования персональных ареалов обусловленного интереса: политический аспект