Випуск № 5-6. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Гоцуляк В. М.
Суспільно-політична думка доби ранньомодерної України у вимірах історико-теоретичного дослідження

Магдич Ю. А.
Сучасні способи маніпулювання політичною свідомістю

Серов Р. І.
Українсько-французькі відносини: політологічний вимір в історичній ретроспективі

Сич О. М.
Радикалізація європейського політичного життя міжвоєнного періоду: націоналізм, фашизм, нацизм

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бедирова-Сабов Н. О.
Емпіричні вектори режиму консолідованої демократії Угорщини: універсальний підхід Nations in Transit

Білоусов О. С.
Парадокси сучасного інформаційно-комунікативного світу

Гедікова Н. П.
Сучасний етап державотворення в Україні: досягнення та перспективи розвитку

Григор’єв О. В.
Дефекти демократії Польщі: неліберальна інституціалізація 2015–2018 років

Каменчук Т. О., Новохацька А. І.
Природні межі політичної компетентності

Кополовець Р. В.
Індекс демократизації “Freedom in the world” як новий вимір демократичного розвитку країн

Осадчук І. Ю.
Партійні системи в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Республіці Казахстан (1995–2018) і Російській Федерації (1993–2018)

Смолянюк В. Ф., Білошицький В. І., Крутій В. О.
Причини трансформацій політичних систем: безпековий підхід

Тихомирова О. К.
Роль громадянського суспільства у процесах демократизації

Шульга Т. В.
Енергетичний вектор зовнішньої політики країн Балтії: досвід для України

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Ключкович А. Ю.
Політична свідомість словацького суспільства в умовах демократичної трансформації: проблемні аспекти сприйняття змін

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Довбиш М. О.
Cоцiальнi програми Європейського Союзу та адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС

Мустафазаде Парвана Тельман кизи
Поняття національного інтересу в контексті зовнішньої політики Азербайджану в Каспійському регіоні

Рустамова Афаг Балоглан кызы
Развитие информационного общества в Азербайджане: реалии и перспективы