Випуск № 6. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Алиева Гюльшен Фазиль кызы
Психоаналитический взгляд на политическую интуицию

Гусейнова Гюльшан
Становление взаимоотношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в области науки и образования (1991-2003 гг.)

Кольцов В.М.
Різновиди, вияви й етапи розвитку протестності та нонконформізму (на прикладі режимів «реального соціалізму» в Польщі, Угорщині та Чехословаччині 40-х – 80-х рр. ХХ ст.)

Лукашенко Є.М.
«Суспільство вільних» Фрідріха фон Гаєка

Олефір І.В.
Аналіз категорій «влада» та «сила» в політологічному вимірі

Сазонов В.В.
Глобальне громадянське суспільство як нова модель світоустрою

Сафаров Парвиз Шахин оглы
Азербайджанская Республика в геополитическом треугольнике: Россия-Иран-Турция в первой половине 90-х гг. ХХ в.

Січкаренко Г.Г.
Гендерні стереотипи в суспільних дисциплінах

Шукуров Вагиф Камал оглу
Тенденции национального возрождения в 50-годax XX века в Азербайджанской ССР

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Бортнікова А.В.
Інститут володимирського війта в структурі управління містом за магдебурзьким правом ХV – ХVІ століть

Голуб’як Н.Р.
Динаміка громадянської позиції: від громадянської активності до політичної пасивності

Зерницький Р.В.
Сучасні абсолютні монархії на прикладі Держави Катар і Султанату Оман

Макаренко Л.П.
Особливості комунікації вищих органів державної влади в Україні за парламентсько-президентської форми державного правління

Морарь М.В.
Місце та роль політичної комунікації в іміджмейкерстві партійного лідера

Pronoza I.I.
Factors influencing the formation of the EU position on Russian-Ukrainian problem in the context of information security

Ростецька С.І.
Глобалізація як фактор впливу на формування й збереження регіональної та локальної ідентичності

Салимзаде Мехди Ильдырым оглу
Организация и структура муниципалитетов как одной из основных форм местного самоуправления

Сергієнко Я.Ю.
Теоретичні засади оборонної політики об’єднаної Німеччини в першій половині 90-х років XX ст.

Трофимов Е.А.
Структурно-факторный анализ основных форм участия россиян в политической жизни (часть 2)

Шишименко І.М.
Політичні експерти та засоби масової інформаці

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Абдуллаева Мафтуна Рашид кызы
Безопасность национальных интересов как политическая проблема

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Бабашева Санубар Адыширин кызы
Биполярность в международной системе и ее внутренняя динамика

Головко І.К.
Підходи до інтерпретації дефініцій «регіоналізація» і «парадипломатія» у сучасному науковому дискурсі

Єремєєва І.А.
Проблеми трансформації міжнародних збройних конфліктів у сучасному світі

Калитчак Р.Г.
Участь міст у Східному Партнерстві: досягнення та виклики

Коппель О.А., Пархомчук О.С.
Релігійний фактор у міжнародних системах

Павлова Т.С., Шамраєва В.М.
Інструменти публічної дипломатії США

Rustamova Aybeniz
The position of the European Union in the settlement of the Nagorho-Karabakh conflict

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Гарбарук А.C., Казмірчук О.А.
Історична пам’ять – суттєвий чинник кристалізації етнічної ідентичності

Явір В.А.
Інтеграційні етнополітичні процеси: класифікація та розмежування

РЕЦЕНЗІЇ

Маслов Ю.К.
Рецензія на монографію Вовк С.О. «Громадянські війни: ґенеза, сутність, наслідки»