Випуск № 5. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Аллахвердиева Гюльтакин Афат гызы
Азербайджан в контексте Российско-Османских геополитических противоречий в первой половине XVIII века

Козьма В.В.
Велика особистість в історії: закономірність чи випадковість?

Кушнарьов І.В.
Неоінституціоналізм як методологічна підвалина вивчення неформальних інститутів: приклад політичної корупції

Лепська Н.В.
Аналіз категорій «влада» та «сила» в політологічному вимірі

Нерубащенко І.А.
Глобальне громадянське суспільство як нова модель світоустрою

Ниязов Халид
Особенности информационной деятельности в Азербайджане: теоретические аспекты и современная практика

Олефір І.В.
Моделі побудови інформаційного суспільства

Штерн В.Ю.
Розуміння простору публічності у творчості Х. Арендт

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Войчук А.Ю.
Особливості інституту президентства за президентської форми республіканського правління

Каменчук Т.О., Гордеєва М.
Пізнавальна і практична сторона політичної компетентності

Кисленко Р.В.
Специфіка трансформації гібридного політичного режиму в сучасній Україні

Койчева Т.І.
Політичні та парламентські дебати в підготовці майбутніх професійних політологів

Куницький М.П.
Проблема псевдомотивації політичної поведінки як відображення ризиків демократизації українського суспільства

Маслов Ю.К.
Процес партогенезу в країнах Центральної і Східної Європи: основні моделі та наслідки

Нікогосян О.О.
Парламентська коаліція як критерій демократії і права в Україні

Наумкіна С.М., Лясота Л.І.
«Новий регіоналізм» як зміна структури територіальної політики

Перегуда Є.В., Малкевич Анджей
Про мовну модель українського суспільства в контексті подій навколо Закону України «Про освіту»

Польська Т.Д., Салогуб Я.В.
Інтернет-технології та їх вплив на сучасний виборчий процес

Прошин Д.В.
Руководители террористической организации как фактор ее динамики: политико-антропологический анализ

Рижук О.М.
Інформаційні та гібридні війни в глобальному інформаційному суспільстві

Садикова Є.О.
Місцеве самоврядування в сучасній Україні: деякі аспекти трансформаційних процесів

Skrzyński T.
Regional and Local “New Liberation” (Nowe Wyzwolenie) PSL (Polish People’s Party) Structures (Paying Particular Attention to Voivodeships in Central and Southern Poland)

Трофимов Е.А.
Структурно-факторный анализ основных форм участия россиян в политической жизни (часть 1)

Філатов Б.А.
Неоконсервативні та патріотичні політичні сили: специфіка інституційної трансформації

Якушев Д.В.
Екологічна політика: стратегічне управління сталим розвитком території

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Аббасова Аферин
Роль политического доверия в политической деятельности

Зубко О.В.
Політична культура в Україні у контексті взаємовідносин між політичними партіями з різними ідеологічними платформами

Шедяков В.Е.
(Пере)формирование политических ценностей – предпосылка адекватности нового Сверхпроекта развития особенностям новой эпохи

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Михайлова О.Б.
Концепт «регіон» у контексті трансформації сучасної системи міжнародних відносин

Сморжевська А.Г.
Релігійний фактор у багатосторонній дипломатії Індонезії

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Картунов О.В.
Державне будування та/або державне руйнування? (Case України)

Эльшад Мирбашир оглу
Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта

Явір В.А.
Особливості та труднощі напрацювання політики реінтеграції України