Випуск № 4. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Лукашенко Є.М.
Дорога до свободи Фрідріха фон Гаєка

Сергатюк Д.А.
Вітчизняне політичне елітотворення (1994–2004): виміри проблемності

Шелеманов Э.А.
Исторический обзор гуманитарных отношений между Азербайджанской Республикой и Венгрией

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Варинський В.О.
Оптимальні сучасні форми взаємодії між державою та громадянським суспільством

Вовк С.О.
Громадянська війна як кризова модель розвитку політичного конфлікту

Малишенко Л.О., Голка В.Є.
Краудсорсингові проекти в контексті публічного виміру політики

Іщейкін К.Є.
Передумови та досвід впровадження бюджету участі в Німеччині

Кабиш О.О.
Формування та трансформація силових структур незалежної України

Колюх В.В.
Судова реформа як складова частина сучасного політичного процесу в Україні

Копусь О.А.
Мовно-культурна ідентичність як умова досягнення політичної взаємодії в суспільстві

Король С.М.
Особливості децентралізації політичної влади в Україні

Кушнарьов І.В.
Інструменти боротьби з політичною корупцією в країнах Центральної та Східної Європи: оцінка ефективності на прикладі Румунії та Болгарії

Макаренко Л.П.
Громадська думка як засіб впливу на державу

Pashayev Elvin Nazim
The main political directions of the USA are to support stimulation of innovations and allocate budget expenditures for scientific research programs

Перегуда Є.В.
Політика енергоефективності та енергозбереження: необхідність нових підходів

Smolnikov Yu.B.
The far right in the Netherlands: the rise of the Party for Freedom

Трофимов Е.А.
The phenomenon SLF (Search for legitimate force) и стратегия Российского «государства» в условиях роста конфликтности политии

Хорішко Л.С.
Суб’єктність елітного політичного інституту в процесах політичної модернізації

Шедяков В.Е.
Метаморфозы концептуальной власти под влиянием исторических вызовов постглобализма и сетецентризма медиапространства

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Андріянова Н.М.
Аналіз участі Збройних сил Республіки Польща в операціях із підтримання миру і безпеки до і після вступу в НАТО

Жигайло В.М.
Місце США на міжнародній арені в 21 столітті

Кокорев О.В.
Балтийский субрегион в контексте глобального европейского развития

Матлай Л.С.
Європейська інтеграція та європеїзація Іспанії: історичний, політичний та дипломатичний досвід (1977–2017 рр.)

Приймак Б.І.
Трансформація зовнішньої політики Німеччини у зв’язку з кризою в Україні

РОЗДІЛ 4. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Волкова Я.О.
Національні меншини та міждержавні відносини

РЕЦЕНЗІЇ

Ляшенко Т.М.
Рецензія на монографію «Державний переворот: насильницький спосіб переформатування влади» (автори С.О. Вовк, О.В. Меженська)