Випуск № 3. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Бичков М.М.
Фактори виникнення і розвитку громадянського суспільства

Дахній З.В.
Концептуалізація поняття «політична репутація держави»

Кравець А.Ю.
Лояльні форми політичної поведінки: біополітичний підхід

Куницький М.П.
Мотиваційний клімат політичної участі: до визначення поняття

Лукашенко Є.М.
Свобода й державна монополія на друк грошей (Ф. Гаєк)

Макаренко Є.В.
ЗМІ як провідні канали трансляції політичних міфів під час виборчих кампаній

Музиченко Г.В.
Теоретичні аспекти визначення корупції як суспільно-політичного явища

Шатохін А.М., Вуйченко М.А.
Соціалістичні ілюзії початку ХХ століття і сучасність

Шипунов Г.В.
Ідеологія політичних партій: методологічні засади дослідження

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Умман Агамалыев Ильгар Оглы
Основные направления совершенствования системы государственного управления в Азербайджанской Республике

Allahverdiyeva Shams Turgay
Humanitarian co-operation between the Republic of Azerbaijan  and European countries: mutual interests and results

Бичков М.М.
Особистість у контексті формування і розвитку громадянського суспільства

Горло Н.В.
Роль «великої ідеї» в політиці іредентизму

Ісакова О.І.
Політична трансформація держави в умовах глобалізації

Кашинський О.С.
Популізм у Центрально-Східній Європі: аналіз політичних чинників

Клименко Д.Л.
Розвиток мультикультуралізму в Німеччині

Кушнарьов І.В.
Британський формат політичної корупції: традиції та новації

Naumkina S.M.
Increase of functionality of political institutes as a condition of political co-operation in society

Панчак-Бялоблоцька Н.В.
Інституційно/неоінституційно-орієнтовані теорії й моделі урядів меншості  в парламентських демократіях

Садикова Є.О.
Депутатська діяльність в органах місцевого самоврядування:  юридичний і творчий підходи

Салимов Эмиль Олег оглу
Мягкая сила и публичная дипломатия Китайской Народной Республики

Шачковська Л.С., Бондар С.С.
Чинники інституціоналізації політичної опозиції

Шедяков В.Е.
Ресурсно-методологические базы геостратегического переформатирования

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНІ КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Ростецька С.І.
Роль символьної політики у формуванні локальної ідентичності

Шевчук В.А., Куриляк В.В.
Імперська ідеологія щодо адвентистських локацій на Галичині та Волині

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Блажевська Є.В.
Міграція як виклик спільній безпековій політиці ЄС

Васильєва Л.А.
Публічність як цінність інформаційної демократії суспільства комунікації

Гапонова Я.М.
Українська публічна дипломатія: нормативно-правова база

Загурська-Антонюк В.Ф.
Гуманітарно-політична безпека та комунікативні виклики в сучасній геополітиці

Rosłoń D.
Wpływ europejskich i światowych przemian politycznych na Partnerstwo Wschodnie

Шуляк С.В.
Мотиви турецької військової інтервенції в Сирії у 2016–2017 рр. (операція «Щит Євфрату»)