Випуск № 4. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Груєва О.В.
Методологічні засади аналізу політичного акціонізму

Кокорєв О.В.
Зміна зовнішньої політики Латвії, Литви та Естонії в період 1990–2016 років

Костельнюк М.М.
Погляди Петра Могили щодо форм державного устрою в Україні

Кравець А.Ю.
Біополітична інтерпретація типів політичної поведінки: егоїзм, альтруїзм, агресія

Осипова С.А.
Детерминанты процесса государствообразования на современном этапе политической истории

Сандул В.А.
Технології діяльності політичних акторів: комунікативний вимір

Шипунов Г.В.
«Ліво-праве» партійне розмежування: принципи концептуалізації в сучасній політичній науці

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Білоусов О.С.
Досвід політичного передбачення (за Д. Беллом) та необхідність його втілення в сучасну політичну практику

Бурдяк В.І.
Формування інститутів влади у посткомуністичних країнах

Вакарчук К.В.
Іспанська модель децентралізації: досвід для України

Гнатенко Н.Г.
Декларування інтересів як механізм попередження конфлікту інтересів у парламентській практиці: європейський досвід та українські реалії

Наумкіна С.В., Трач А.С.
Перерозподіл політичних ресурсів сучасної України як відображення взаємодії політичних сил

Піддубний С.А.
Трансформація органів місцевого самоврядування в сфері сімейної політики у 2010–2016 рр.

Posvistak О.А.
Conflict between the intellectuals and authorities i n the totalitarian system: historical and political aspect

Салата Г.В.
Політичні процеси навколо бібліотечної галузі України: нотатки до проблеми

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Дем’янюк М.Б
Спілка християнських письменників України як функціональна модель синергії гуманізму, етики та естетики

Колісніченко Р.М.
Методологія дослідження глобалістичної свідомості

Одарченко К.Ю.
Теоретичні особливості налаштування і ризики організаційної структури політичних партій у контексті розбудови демократичних внутрішньопартійних зв’язків

Солдатська Т.І.
Космополітизм – за і проти, або Пошуки нової європейської ідентичності

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Баланик А.Я.
Активізм в діяльності класичних та некласичних Послів ООН

Шамраєва В.М.
Перспективи розвитку українсько-американського стратегічного партнерства

РЕЦЕНЗІЇ

Щедрова Г.П.
Рецензія на монографію С.А. Осипової «Сучасний стан теоретичного обґрунтування та практичної реалізації державотворчих процесів у країнах світу»