Випуск № 2. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Вдовичин І.Я.

Застосування ідей природного права в українській політичній думці державницького напряму (20–30 рр. ХХ ст.)

Поліщук І.О.

Електоральна політологія в науковому дискурсі України

Шайгородський Ю.Ж.

Нова суспільно-політична реальність та перспективи розвитку політичної науки в Україні

Щедрова Г.П.

Демократичні механізми регулювання політичної конкуренції

Яковлев Д.В.

Пострадянські виклики демократизації: медіакратія, пропаганда, «партія влади»

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Арабаджиєв Д.Ю.

Європейський вимір аксіологічного та юридичного забезпечення громадського моніторингу виборчого процесу

Долженков О.О.

Лобіювання як політична діяльність в Україні

Музиченко Г.В.

Репрезентативність інституту парламентського представництва в сучасних країнах Європи

Ніколаєнко Н.О.

Проблеми протидії адміністративному ресурсу в контексті сучасного люстраційного процесу

Наумкіна С.М.

Гібридизація української системи місцевого самоврядування: позитивні та негативні наслідки

Rostetska S.I.

Types and forms of international negotiations

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Гедікова Н.П.

Нормативно-ціннісні орієнтири основних політичних течій сучасності

Їжа М.М.

Інформаційні війни як загроза національної безпеки країн

Куц Г.М.

Класичні політичні ідеології: базові принципи та сутнісні розбіжності

Палінчак М.М.

Свобода релігії в сучасному світі: теоретико-методологічний аспект

Семченко О.А.

Імідж держави й національний брендинг: взаємообумовленість понять

Хома Н.М.

Політичний перформанс як акціоністська форма протесту

Шерман О.М.

Зовнішня привабливість у системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера: діахронічний аспект

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Маслов Ю.К.

Субсидіарність як основа побудови дієвих систем влади в країнах Європи

Польовий М.А.

Проблеми врахування дій громадянського суспільства під час побудови прогнозів загроз стабільності політичного процесу

Pronoza I.I.

Information counteraction terrorism as a part of state policy fighting terrorism

Ткаченко В.Н.

Идеологическая составляющая «гибридной войны»

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Бушанський В.В.

Рефлексивна структура ідентичності

Монолатій І.С.

Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо політичної участі етнічних акторів на західноукраїнських землях

Тихомирова Є.Б.

Вербальний і візуальний контекст позиціонування українських єврорегіонів