Випуск № 1. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Вдовичин І.Я.

Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття

Гедікова Н.П.

Права людини та громадянина: політико-правовий аспект

Тихомирова Є.Б.

Government relations і лобізм: спроба порівняльного аналізу

Шайгородський Ю.Ж.

Ґенеза поглядів на політику: ключові моменти зміни парадигм пізнання

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Арабаджиєв Д.Ю.

Періодизація проведення громадського моніторингу виборів

Долженков О.О.

Виміри сучасної демократії

Маслов Ю.К.

Особенности функционирования Института Президента в системе власти современных стран Центральной и Восточной Европы

Muzychenko G.V.

Theory and practice of political marketing in Ukraine

Ростецька С.І.

Психологічні прийоми міжнародних переговорів

Семченко О.А.

Політична модернізація як ресурс створення позитивного іміджу держави

Хома Н.М.

Модель соціальної держави в умовах глобалізації

Цокур Є.Г.

Особливості легітимаційних процесів у сучасній Україні

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Бушанський В.В.

Структура російської імперської ідеології

Їжа М.М.

Інформаційна політика України та її вплив на формування іміджу країни

Надибська О.Я.

Роль політики та права в інтелектуально-інформаційному полі соціального існування

Палінчак М.М.

Політологічний зміст поняття «Державно-церковні відносини»

Поліщук І.О.

Основні підходи до аналізу політичної культури як важливої складової демократичних перетворень

Щедрова Г.П.

Подолання гендерних стереотипів як показник розвитку громадянського суспільства та демократичних перетворень

Iakovlev D.V.

Pathologies of post-soviet political choice and possible recipes for their overcoming

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Кривошеїн В.В.

Концепт «геополітичний ризик» у структурі оцінки інвестиційного клімату країни

Нагорняк Т.Л.

Світова та українська специфіка брендингу міст

Полевой Н.А.

Основные черты синергетической компоненты внутриполитических конфликтов в современном глобализованном мире

Проноза І.І.

Трансформація тероризму в умовах сучасного інформаційного суспільства: теоретичні засади аналізу

Ткаченко В.Н., Дорошенко Н.П.

В уповании на «новый мировой порядок»

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Бялоблоцкий З.

Правительственные кабинеты и их атрибуты в контексте «зрелого» транзита конституционного дизайна в Армении (1998–2012 гг.)

Куц Г.М.

Ценностные основания украинской политической культуры

Монолатій І.С.

Взаємодія етнічних політичних акторів на західноукраїнських землях у модерну добу